Cảnh báo
support

Chính sách bảo mật

 • Tập hợp thông tin

  Thông tin cá nhân

  Named tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Named chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, địa chỉ, số điện thoại và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn mua hàng qua kênh bán hàng online của Named. Các thông tin cá nhân này sử dụng để Named gửi hàng cho các và liên hệ với bạn khi cần cũng như biết được bạn là ai để tiện hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm.

  Lịch sử tìm kiếm

  Named sẽ lưu trữ các thông tin của bạn của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nhận diện lần sau khi bạn liên hệ với chúng được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

 • Cách thức sử dụng thông tin

  Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp để nhận diện và hiển thị khi bạn gọi điện đến đặt hàng, hỗ trợ, tư vấn kịp thời hoặc thay đổi, điều chỉnh để cung cấp dịch vụ, thông tin đến các bạn một cách tốt hơn.

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Named có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.

  Dữ liệu khách hàng của Named có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý website khi website bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

 • Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

  Named chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Named sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 • Liên kết các website khác

  Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Named và sẽ đến trang website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.

 • Điều khoản thay đổi
Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.