Các chuyên gia nước ngoài sang thăm Named

Các chuyên gia nước ngoài sang thăm Named

Các chuyên gia tư vấn cai nghiện nước ngoài sang thăm và ký hợp đồng với Công ty TNHH Dược Phẩm Named, cung cấp thuốc hỗ trợ cai nghiện Heantos 4 để điều trị cho các bệnh nhân nghiện ma túy ngoài lãnh thổ Việt Nam